TJÄNSTER KONTAKT KONSULTER NYHETER


INTERNATIONELL UTBLICK

Vår långa erfarenhet av executive search - både nationellt och internationellt - har gett oss ett världsomspännande nätverk med konsulter. Precis som vi har de alla stora kunskaper om sina respektive hemmamarknader.

Våra kontakter är globala, men vår kompetens är lokal.